TR EN

Sözlü çevirinin ana dallarından biri olan simültane veya eşzamanlı çeviri, çevirmenin bir konuşmayı kaynak dilden hedef dile aynı anda aktardığı sözlü çeviri türüdür. Konferans çevirmenliği olarak da geçen simültane çeviri ses yalıtımı yapılmış bir kabin, mikrofon ve kulaklık gibi donanımlar vasıtasıyla yapılır ve kulaklıklar aracılığıyla hedef dinleyicilere ulaştırılır. Başarılı simültane çeviri için doğru teknik ekipmanın kullanılması elzemdir.

Konferans çevirmeni, orijinal konuşmanın, özünden kopmaksızın yeniden üretilmesinden sorumludur. Bu süreçte konuşmadaki anlamı değiştirecek herhangi bir ekleme yapmaksızın, yalın ve konuşmacının ses tonuna yakın bir tonda aktarmayı hedefler. Konferans çevirmenleri, birinci ağızdan çeviri yaptıkları ve konuşmacıya yakın bir ses tonu kullandıkları için konuşmanın bir parçası haline gelirler.

Simültane çeviri yapısı gereği daha az zaman alan ve teknik donanımlar sayesinde birden çok dil çiftinde çeviriyi mümkün kılan bir çeviri yöntemidir. Bu sebeple, uluslararası organizasyonlarda, bilimsel ve akademik konferanslarda, basın toplantısı, ürün lansmanı gibi özel sektör etkinliklerinde yaygın olarak kullanılan bir çeviri yöntemi haline gelmiştir.